S&G INKASSO

Polityka prywatności – oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych w przedsiębiorstwie

Niniejsze informacje o ochronie danych osobowych dotyczą przetwarzania danych przez firmę „S&G Inkasso Sp. z o.o. Oddział w Kolonii” (odpowiedzialna), Hansaring 88, 50670 Kolonia, Niemcy, Tel. +49 1774433773, Fax +49 3212 / 379 66 99. Ochroną danych firmy zajmuje się pan Waldemar Golan. Można się z nim skontaktować pod powyższym adresem, do rąk pana Waldemara Golana, lub pod adresem info@sg-inkasso.de.

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, jak również rodzaj i cel ich wykorzystywania

a) Podczas wizyty na stronie internetowej

Po wywołaniu naszej strony internetowej www.sg-inkasso.de, przeglądarka użyta w urządzeniu końcowym automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku logowania. Poniższe informacje są zapisywane bez Państwa ingerencji i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

– Adres IP wnioskującego komputera,
– Data i godzina dostępu,
– Nazwa i adres URL pobranego pliku,
– Strona internetowa, z której odbywa się dostęp (referrer URL),
– używaną przeglądarkę i, jeśli dotyczy, system operacyjny komputera oraz nazwę dostawcy dostępu. Powyższe dane będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

– Aby zapewnić płynne połączenie strony internetowej,
– Gwarantujemy komfortowe korzystanie z naszej strony internetowej, – Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
– Ochrona przed cyberprzestępczością i funkcja firewall
– dla innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych w celu wyciągnięcia wniosków na temat Państwa osoby.

Ponadto, podczas odwiedzania naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i usług analitycznych. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia na ten temat znajdują się w punktach 4 i 5 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

b) Podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań, oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej. Konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje można przekazać dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a RODO na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

Dane osobowe zebrane przez nas w celu skorzystania z formularza kontaktowego zostaną przez nas usunięte po wypełnieniu złożonego przez Państwa wniosku.

 

3. Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

– udzielił Pan/Pani wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a RODO

– ujawnienie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że nieujawnienie Państwa danych leży w Państwa nadrzędnym interesie wartym ochrony,

– w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, oraz

– jest to prawnie dopuszczalne i wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO do przetwarzania stosunków umownych z Państwem.

4. Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Są to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i zapisywane na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), gdy użytkownik odwiedza naszą stronę. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W pliku cookie zapisywane są informacje związane z konkretnym urządzeniem końcowym, które jest używane. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednią wiedzę o Twojej tożsamości.

Wykorzystanie cookies służy z jednej strony uprzyjemnieniu korzystania z naszej oferty. Na przykład, używamy tzw. session cookies, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto stosujemy również tymczasowe pliki cookie w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika, które są przechowywane w urządzeniu końcowym przez określony czas. Jeśli odwiedzisz naszą stronę ponownie, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie rozpoznamy, że byłeś już z nami i jakich wpisów i ustawień dokonałeś, aby nie musieć ich ponownie wprowadzać.

Z drugiej strony, używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz do jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa (patrz punkt 5). Te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, że byli Państwo już z nami, gdy ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są wymagane dla wyżej wymienionych celów w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby na komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiał się komunikat. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak oznaczać, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

5. Narzędzia analizy

a) Narzędzia lokalizacyjne

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki śledzenia przeprowadzane są na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Dzięki stosowanym środkom śledzenia chcemy mieć pewność, że nasza strona internetowa jest zaprojektowana tak, aby spełniać potrzeby naszych klientów i jest stale optymalizowana. Z drugiej strony, wykorzystujemy metody trackingowe do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceniania jej w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wspomnianego rozporządzenia.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można pobrać z odpowiednich narzędzi śledzenia.

b) Google Analytics1

W celu zaprojektowania naszych stron zgodnie z Państwa potrzebami i ciągłej ich optymalizacji, korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej „Google”). W tym kontekście tworzone są pseudonimowe profile użytkowników i stosowane są pliki cookie (patrz sekcja 4). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak

– Typ/wersja przeglądarki,
– używany system operacyjny,
– Odsyłacz URL (poprzednio odwiedzana strona),
– Nazwa hosta wchodzącego komputera (adres IP), – Czas zapytania do serwera,

są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania sprawozdań z działalności strony internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu dla celów badań rynkowych i projektowania tych stron internetowych zgodnie z wymogami. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu. W żadnym wypadku adres IP użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimowe, więc ich przypisanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony.

Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Jako alternatywę dla dodatku do przeglądarki, szczególnie w przypadku przeglądarek na urządzeniach przenośnych, można również uniemożliwić zbieranie danych przez Google Analytics, klikając na ten link. Plik cookie z opcją „opt-out” jest ustawiony tak, aby uniemożliwić w przyszłości zbieranie Państwa danych podczas odwiedzania tej strony. Plik cookie z rezygnacją jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, będziesz musiał ponownie ustawić opt-out cookie.

Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych w związku z Google Analytics można znaleźć w pomocy Google Analytics Help

(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Macie Państwo prawo:

– do domagania się informacji zgodnie z art. 15 RODO o uzyskania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas. W szczególności, użytkownik może zażądać informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, anulowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do odwołania, pochodzenia danych, jeśli nie zostały one przez nas zgromadzone, jak również istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, materiałów informacyjnych.

– zgodnie z art. 16 RODO, do żądania niezwłocznej korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;

– zgodnie z art. 17 RODO do żądania usunięcia przechowywanych u nas Państwa danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności słowa i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

– zgodnie z art. 18 RODO, domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile dokładność danych jest kwestionowana przez Państwa, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiacie Państwo ich usunięcia, a my już ich więcej nie potrzebujemy, Państwo jednak wymagają ich w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub złożyli Państwosprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;

– zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymywania Państwa danych osobowych, które nam Państwo podaliście w ustrukturyzowanym, wspólnym i maszynowo czytelnym formacie lub do żądania ich przekazania do innej odpowiedzialnej strony;

– zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do odwołania swojej zgody w każdej chwili. W związku z tym nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości oraz

– złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Z reguły można zwrócić się do organu nadzorczego w miejscu zamieszkania lub pracy lub do naszego biura.

7. Prawo do sprzeciwu

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, jeśli istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub jeśli sprzeciw jest skierowany przeciwko marketingowi bezpośredniemu. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo do sprzeciwu, który zostanie przez nas wprowadzony w życie bez wskazywania na jakąkolwiek szczególną sytuację.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres info@sg-inkasso.de.

8. Aktualność i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności jest obecnie obowiązująca i ma status z maja 2020 roku.

Zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych może okazać się konieczna ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert powyżej lub ze względu na zmiany w wymogach prawnych lub urzędowych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można w każdej chwili otworzyć na stronie internetowej pod adresem

https://www.sg-inkasso.de/datenschutzerklaerung/ i wydrukować.

Organy ochrony danych osobowych wymagają zawarcia umowy o przetwarzaniu danych w celu umożliwienia korzystania z Google Analytics. Odpowiedni szablon jest dostępny pod adresem :

http://www.google.com/analytics/terms/de.pdf oferowane przez Google.