S&G INKASSO

O Firmie

Oferta

Kontakt

O firmie

Windykacja wierzytelności w Niemczech wymaga specyficznej wiedzy o niemieckim systemie prawnym oraz posiadania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. Do tego dochodzą problemy komunikacyjne i językowe. Aby Państwu ułatwić dochodzenie roszczeń w Niemczech założyliśmy pierwszą polsko-niemiecką kancelarię windykacyjną.

S&G Inkasso Sp. z o.o. kierowana jest przez doświadczonych prawników, którzy doskonale znają specyfikę windykacji wierzytelności zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Posiadamy swoje oddziały w obu krajach. Spółka z siedzibą w Poznaniu wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu, natomiast niemiecki oddział spółki w Kolonii wpisany jest do niemieckiego rejestru handlowego przy Amtsgericht Köln. Dodatkowo S&G Inkasso Sp. z o.o. jest zarejestrowana przez Oberlandesgericht Köln jako firma uprawniona do świadczenia usług windykacyjnych w Niemczech. Rejestracja ta jest opublikowana na stronie internetowej: www.rechtsdienstleistungsregister.de. Windykacja wierzytelności i świadczenie usług inkasso w Niemczech jest dopuszczalne tylko dla firm posiadających taką rejestrację. Proponujemy Państwu kompleksową i profesjonalną obsługę Państwa wierzytelności w Niemczech. Waszymi partnerami z naszej strony będą nasi pracownicy mówiący po polsku, którzy zatroszczą się o całkowite załatwienie Państwa sprawy w Niemczech.

Ponadto oferujemy Państwu nasze usługi także przy windykacji należności krajowych od Państwa polskich dłużników.

Oferta

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z egzekwowaniem należności od działań prewencyjnych takich jak monitoring należności i dzierżawa pieczęci prewencyjnej po windykację sensu stricte(windykacja polubowna, sądownicza i egzekucyjna)

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty:

hammer-g5f3ae6246_1920

Windykacja należności

apple-devices-books-business-572056.jpg

Monitoring należności

seal-g88781a61e_1920

Pieczęć prewencyjna

Świadczymy usługi windykacji polubownej, sądowej oraz egzekucyjnej. Pierwszym etapem działań windykacyjnych jest zawsze wywiad, który ma na celu uzyskanie informacji na temat sytuacji dłużnika i jego faktycznej zdolności spłaty zobowiązania. Zebrane dane stanowią punkt wyjścia dla pozostałych działań, które podejmujemy. Bardzo ważnym elementem są osobiste kontakty z dłużnikiem i bezpośrednie negocjacje, z wykorzystaniem różnorakich technik perswazyjnych. W przypadku gdy nie uda się wyegzekwować należności na drodze windykacji polubownej zapewniamy kompleksową pomoc prawną i zastępstwo procesowe przed sądem. Monitorujemy też postępowania komornicze, tak by wszystko przebiegło szybko i sprawnie. Wiemy jak cenny jest Państwa czas – wszystkie działania wykonujemy samodzielnie a Państwa udział ograniczamy do niezbędnego minimum.

Prewencja, czyli monitoring należności zawsze daje lepsze rezultaty i minimalizuje ryzyko pojawienia się zaległych, nieuregulowanych należności. Na czym polegają działania prewencyjne?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że wszystkie działania prewencyjne są oparte na wcześniejszych ustaleniach i zawsze są Państwo o wszystkim informowani. Wiemy jak delikatne są to sprawy i jak ważna jest dobra jakość relacji z Państwa klientami. Mając to zawsze na uwadze podejmujemy takie działania jak przypominanie o terminach płatności na drodze kontaktu telefonicznego, sondowanie poziomu zadowolenia z usługi i skorelowanego z nim prawdopodobieństwa braku zapłaty, intensyfikacja kontaktów w przypadku, gdy termin zapłaty minął, wysyłanie pism ponaglających i wezwań do zapłaty, informowanie o konsekwencji braku zapłaty. W przypadku, gdy działania te nie przyniosą skutku, podejmiemy się windykacji długu na bardzo preferencyjnych warunkach cenowych.

Inną formą prewencji jest wykorzystanie pieczęci ostrzegawczej na wystawianych przez Państwa fakturach. Pieczęć informuje kontrahenta iż konsekwencją braku spłaty zobowiązania w terminie będzie podjęcie działań windykacyjnych przez naszą firmę. Pieczęć taką dzierżawimy Państwu na określony czas, przez który to okres mogą Państwo sygnować nią każdą wystawioną przez siebie fakturę.

Cennik

Ceny określane są indywidualnie na drodze ustaleń z Państwem. Przy objęciu zlecenia pobieramy jedynie niewielkie opłaty na koszty operacyjne. Natomiast umówione wynagrodzenie za nasze usługi zapłacą Państwo dopiero i tylko wtedy, gdy nasze działania zakończą się sukcesem. Istnieje możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub wypełnienia poniższego formularza, a sami się z Państwem skontaktujemy.

Kontakt

S&G Inkasso Sp. z o.o.

Zweigniederlassung Köln

Hansaring 88

50670 Köln

Mobil.: +49 (0)177 – 412 33 22

Fax: +49 (0)3212 – 379 66 99

By Mateusz Czyczerski 2023